Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Stackens Bilvårdslexikon

Definition av tungmetaller :

tungmetaller Senast uppdaterad 2005-09-08
Metaller har alltid funnits på jorden, och flera av dem fyller oundgängliga funktioner i alla levande varelser. Likafullt är åtskilliga metaller skadliga för växter, djur och människor om de uppträder i alltför höga halter.
Flera av dessa ämnen kan lagras i levande vävnader och bli kvar där under mycket lång tid.

Till tungmetallerna brukar man räkna de metaller vars densitet överstiger 5 g per kubikcentimeter.
Många grundämnen räknas dit, dock i bilvårdssammanhang och när vi talar om utsläpp är det främst nedasntående man avser:

Arsenik (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Tenn (Sn)
Vanadin (V)
Zink (Zn)Stacken är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i innehållet i lexikonet och förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera texter vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt.
Olämpligt innehåll kan t.ex. vara pornografiska införanden, annonser med rasistiska eller liknande inslag av stötande karaktär.
Annonser vars innehåll är olagligt på något sätt kommer också att raderas.
Stacken tar inte ansvar för information som framförs i lexikonet, och kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter och följder därav.
Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014