Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Biltvätt på gatan förbud eller inte?Det är inte möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Ett förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är också tveksamt. Det är bättre att motivera bilägarna att välja ett mindre miljöskadligt alternativ med hjälp av information.

Naturvårdsverket har publicerat en artikel där de förklarar vad som gäller med biltvätt, miljöpåverkan, miljöbalken, kommunala stadgar etc.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Biltvatt-pa-gatan/


Naturvårdsverket bedömer att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud enligt miljöbalken. Däremot får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Många kommuner har infört förbud för biltvätt på gatan i sina lokala hälsoskyddsföreskrifter. De stödjer sig på 40 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som säger att det finns möjlighet för kommunen att utfärda föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och grundvattentäkter om det behövs för att förhindra olägenheter för människors hälsa. Men Naturvårdsverket anser det högst tveksamt att en kommun i sina föreskrifter skulle kunna behandla hela kommunen som "skyddsområde" för vattentäkt.

Det har tidigare i vår rapporterats om böter på 10 000 kr om man tvättar bilen på gatan.

Sök i bilvårdsguiderna

Däckdimension:
/
Hastighetsindex:
Kategori
Alla
Vinterdäck
Sommardäck
Vinterdäck (Dubbade)
Klicka & Spara!
Däck Till bästa pris
300 monteringsstationer runt om i landet© Stacken 1997 - 2014