Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Stackens Bilvårdslexikon

Definition av smuts :

smuts Senast uppdaterad 2005-08-01
Ett ämne eller tillstånd som är på fel plats och/eller vid fel tillfälle.

Det finns många olika sätt att dela in smuts i. Nedan följer ett exempel på indelning.

Vattenlöslig smuts
Organiska ämnen, t ex socker, urinämnen, fruktsyror
Oorganiska salter

Vattenolöslig smuts
Fett från djur- och växtriket
Mineraloljor
Fasta partiklar, t ex sot, sand, metalloxider
Proteinsmuts, t ex blod, ägg

Färgämnen
Färgämnen från t ex kaffe, te, rödvin och frukt


Stacken är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i innehållet i lexikonet och förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera texter vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt.
Olämpligt innehåll kan t.ex. vara pornografiska införanden, annonser med rasistiska eller liknande inslag av stötande karaktär.
Annonser vars innehåll är olagligt på något sätt kommer också att raderas.
Stacken tar inte ansvar för information som framförs i lexikonet, och kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter och följder därav.
Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014