Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Biltvätt på gatanVarje år rinner ca 4 ton tungmetaller och 2 000 ton olja rakt ut i den svenska naturen – helt i onödan. Det är när vi tvättar våra bilar på gatan som detta sker och det är kommunerna som har ansvaret för att informera sina invånare om vilka regler som gäller vid biltvätt.Vilka regler gäller?

Kommunernas rekommendationer
Under 2006 och 2007 genomfördes en studie för att ta reda på kommunernas inställning till biltvätt på gatan. 93 procent av kommunerna som deltog i studien uppgav att man tillåter fordonstvätt utanför biltvättsanläggningar. Ungefär hälften av dessa har någon form av policy eller rekommendationer för biltvättning.

Oenighet om lagens mening
Ett fåtal kommuner uppger att de har ett förbud mot biltvätt på gatan. Vissa menar att det inte finns något stöd i lagen för ett sådant förbud medan andra hänvisar och finner stöd i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (kapitel 2) eller 14 kapitlet om användning av kemiska produkter. Den största svårigheten ligger i att kunna följa upp ett eventuellt förbud.

Dessa kommuner tillåter inte biltvätt på gatan:
Flen, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Ängelholm, Sigtuna, Kil, Vimmerby, Varberg, Värnamo, Västervik, Västerås, Sjöbo, Sollentuna, Sundbyberg, Sundsvall och Göteborg.


Källa Håll Sverige Rent
http://www.giftfrimiljo.nu/sa/node.asp?node=2120


Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014