Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Stackens Bilvårdslexikon

Definition av alkalisk :

alkalisk Senast uppdaterad 2006-11-04
När något är alkaliskt har det ett pH värde över 7.
Ju närmare 14 det är desto mer alkliskt eller basiskt är det.
Alkalier har förmågan att förtvåla fet smuts från växt och djurriket.
Starka baser är frätande.
Stacken är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i innehållet i lexikonet och förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera texter vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt.
Olämpligt innehåll kan t.ex. vara pornografiska införanden, annonser med rasistiska eller liknande inslag av stötande karaktär.
Annonser vars innehåll är olagligt på något sätt kommer också att raderas.
Stacken tar inte ansvar för information som framförs i lexikonet, och kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter och följder därav.
Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014