Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Stackens Bilvårdslexikon

Definition av pH :

pH Senast uppdaterad 2005-08-01
pH-värdet är ett mått på hur sur eller alkalisk (basisk) en lösning är, d. v. s. hur mycket vätejoner den innehåller.

Neutrala lösningar har pH 7.
Sura lösningar har pH under 7, ju lägre desto surare. pH skalan börjar vid 0 och där är det riktigt sura och frätande produkter..
Alkaliska lösningar har pH över 7. Ju högre desto mer alkaliskt och frätande. pH skalan går till 14.


Stacken är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i innehållet i lexikonet och förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera texter vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt.
Olämpligt innehåll kan t.ex. vara pornografiska införanden, annonser med rasistiska eller liknande inslag av stötande karaktär.
Annonser vars innehåll är olagligt på något sätt kommer också att raderas.
Stacken tar inte ansvar för information som framförs i lexikonet, och kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter och följder därav.
Sök i bilvårdsguiderna
Klicka här för att komma till Autosale.nu eller gör en sökning direkt ur databasen nedan!
 
 
  © Stacken 1997 - 2014