Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Lösa, förtvåla eller emulgera?Hur fungerar det när man löser fet smuts som olja, asfalt och tjära från bilen?
Lite kemisk bakgrund till detta får ni i denna korta artikel.


Lösa fet smuts med lösningsmedel

Genom att använda en vätska som löser fet smuts så kan man få bort olja och fett från ytan.
Vanligast är petroleumbaserade lösningsmedel som lacknafta, paraffiner etc.
Här utnyttjar man att smutsen har samma egenskap som det medel man använder för att ta bort det med. Lika löser lika brukar man säga.
I princip skulle man kunna använda asfalt för att lösa asfaltfläckar på bilen. Dock är det inte så smart eftersom man får problem att få bort alla rester.

Lösningsmedel rymmer en massa olika ämnen och det finns både de som är skadliga och de som inte är det.
Organiska lösningsmedel är ämnen som har förmåga att lösa upp ett annat ämne och bilda en jämnt fördelad blandning av molekyler eller joner.
Enligt denna definition är även vatten ett lösningsmedel, men i arbets- och miljömedicinska sammanhang används termen lösningsmedel synonymt med den riktigare benämningen organiska lösningsmedel (organisk, d v s innehåller kolatomer).


Förtvåla fet smuts

Genom att använda ett ämne med ett högt pH-värde (alkaliskt) så kan man förtvåla fet smuts.
När smutsen är förtvålad så är den löslig i vatten och kan således sköljas av med vanligt vatten.
Detta använder man sig av i alkaliska avfettningsmedel.
Viktigt att veta är att det endast är fett och olja från växt och djurriket (animaliskt och vegetabiliskt) som kan förtvålas.
Härstammar smutsen från petroleum så får man välja annan metod för att lösa den.


Emulgera fet smuts

Ett tredje sätt att lösa fet smuts på är att emulgera det.
För det behöver man ytaktiva ämnen, så kallade tensider.
Detta är molekyler som det finns ett otal varianter av. Gemensamt för dem alla är att de har en vattenlöslig del och en oljelöslig del.
I och med detta så kan man få dem lösliga i vatten. Men finns det olja eller fett närvarande så kommer de oljelösliga delarna av tensiderna att dras till den feta smutsen och frigöra den från ytan.
Fettet finfördelas och hålls sedan i lösning av tensiderna, som omringar det i mikroskopiska bollar.
Nu är fettet emulgerat och kan sköljas bort.

I de flesta rengöringsmedel finns det tensider.

Denna teknik användes inom många andra områden.
Ta emulsioner som mjölk, majonnäs, hudkrämer. Dessa är alla emulsioner, där fettet är finfördelat i vattnet med hjälp av tensider.


Slutkläm

Nu vet ni tre olika sätt att kemiskt lösa fet smuts: Lösa, emulgera och förtvåla.
Hoppas att ni har förstått...

Givetvis är det så att man kombinerar dessa för att få riktigt bra avfettningsmedel.


Diskutera gärna denna artikel i forumet:
http://www.stackenbilvard.se/displaysubject.asp?Threadid=18912&status=20&forumid=6


Sök i bilvårdsguiderna
Klicka här för att komma till Autosale.nu eller gör en sökning direkt ur databasen nedan!
 
 
  © Stacken 1997 - 2014